GPS Satellite Vehicle Tracking Solutions
Learn
demo
contact
Sản phẩm


ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH VINATRACK

-     Thông báo địa điểm hệ thống GPS (SOS) mọi lúc mọi nơi. 
-     Báo động và thông báo tình trạng hiện tại của phương tiện đang xảy ra sự cố (chết máy…). 
-     Dữ liệu lưu lại trong giờ, ngày, tháng và năm. Theo dõi tiến trình họat động của phương tiện đang lưu hành trên từng tuyến đường. 
-     Kiểm tra tốc độ trung bình hay tốc độ tăng đột ngột (quá chậm hay quá nhanh).     
-     Kiểm tra xe vượt ẩu, lấn tuyến, chạy sai lộ trình (thời gian và vị trí). Kiểm tra bao nhiêu lần dừng, đổ (vị trí và thời gian bao lâu). 
-     Kiểm tra trọng lượng xe chở quá tải. 
-     Kiểm tra được bao nhiêu lần đóng mở cửa. Kiểm tra được bao nhiêu lần xe tắt máy, mở máy. 
-     Kiểm tra được xe đón khách quá qui định. Truyền thông đa phương tiện SMS/CDMA/GPRS.  
-     Kiểm tra nhiên liệu (xăng, dầu...) Kiểm tra thời gian điều khiển xe quá lâu theo qui định đã định.  

 

VINATRACK ĐANG CUNG CẤP SẢN PHẨM HỢP CHUẨN BGTVT:

 

HỘP ĐEN MODEL : CNS3

 

Copyright © vinatrack